Base-edge file holder, TA010N filholder 1grad - Swix | Oslo Sportslager