Colltex BC Skin Nylon 35X2000 - ├ůsnes | Oslo Sportslager