Crazyflight (EF2678), hallsko dame - Adidas | Oslo Sportslager