Neutrino 600 dunsovepose -5/-12C utg. modell - Rab | Oslo Sportslager