V090 - Base binder, 150ml - Swix | Oslo Sportslager