X-6 SC kombi skisko 21/22 - Rossignol | Oslo Sportslager